عــطر ِ تَنت روی

 عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..

 امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!

     و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!

   و به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…

   وغمــت سـهم ِ مــن!

/ 1 نظر / 22 بازدید
مرادعیسوند

عشق که بهانه نمی خواهد تو را که می بــــــــــــــــینم بی اجازه می ریزد توی قلبم خودت قشنگ ترین بهانه ای برای دوست داشتن حتی گاهی که از چشمانم دوری…..