اگه یه رابطه رو به وقتش تموم نکنی

 اگه یه رابطه رو به وقتش تموم نکنی

هی دندون رو جگر بگذاری و همش یکطرفه

اشتباه ها و کم محلی های طرفت رو تحمل کنی

بزرگترین خیانت رو به خودت و عمرت کردی..

همیشه که جوون نیستی...

وقتی اون طرفت به راحتی هر وقت که خواست بهت 

بر گرده و هرچی که خواست بهت بگه . وقتی که مثل 

آب خوردن دلت رو بشکنه 

یعنی:

تو واسش ارزش نداری...

که بخواد بهت بها بده...

اگه کسی یه نفر رو دوست داشته باشه

اگه یکی عاشق یه نفر باشه

همه کاری واسش میکنه 

نشد و نمیشه .....

دوست ندارم...

ناراحت میشم...

خوشم نمیاد ....

فارسی بلد نیستم ...

دستم و بند بود نمیتونستم جواب بدم...

اینا همش بهونه استتت.

اگه کسی واقعا دوست داشته باشه

واست بی قراره

نه اینکه بدتر بیقرارت کنه...

واست جون میذاره ....

نه اینکه با حرفاش جونتو بگیره...

اگه کسی رو دوست داشته باشی ...

واقعا عاشقش باشی .. 

بدون که بخاطرش سست میشی ..

نه اینکه با حرفات برنجونیش....................

/ 0 نظر / 6 بازدید