طناب دار

طناب دار را که به گردنم آویختند 

گفتند  آرزوی آخرت چیست؟

گفتم دیدن روی عشقم

گفتند خسته است طفلک تا صبح طناب بافته است.

/ 21 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دریا

«گفتی که زبهر مجلس افروختنی// در عشق چه حیله هاست اندوختنی ...................................................................[گل]

دریا

ای بی‌خبر از سوخته و سوختنی// عشق آمدنی بود نه آموختنی» ........................................................[گل]

دریا

«من صفای عشق می‌خواهم از او// تا فدا سازم وجود خویش را// او تنی می‌خواهد از من آتشین// تا بسوزاند در او تشویش را» ...................................................................[گل]

دریا

«وای آن، کو به‌دام عشق آویخت// خنک آن، کو زدام عشق رهاست// عشــق بر من در عنا بگشود// عشق سرتابه‌سرعذاب و عناست» ...................................................................[گل]

دریا

«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به‌عشق// ثبت است بر جریده عالــم دوام مـا.. ................................................................[گل]

EleNaA

دنیا یالان دنیادی دوزی دیسن یاشا گوزلدی اهنگدن وب منم سر بزن خوشخحال میشممممم[گل]

EleNaA

راستی تند بیا یی ها وبم بی وفا نشی[قلب]

علی

چرااپ نمیشین؟؟؟ اپ شدی اطلاع بدین

علی

دنیا یالان دنیا دی,,,,,یعنی چی؟؟