چقدر سخته

چقدر سخته، حتی موقع رفتنش یه خداحافظی هم ازت نگیره چقدر سخته بهت بگه با یه نفر دیگه دوست شده و نمیخواد بهش خیانت کنه چقدر سخنه تو از عمق وجود دوستش داشته باشی و اون از عمق وجودش یکی دیگه رو بخواد دنیای خیلی بدیه هیچ کس وفا دار نیست

/ 0 نظر / 18 بازدید