دوستت دارم ...

دوستت دارم ...

این تنها کاریست که آموخته ام 

کاری که دوست و دشمن به ان حسادت می کنن..

.
.
راستش را بخواهی امروز هیچ اتفاق خاصی رخ نداد

فقط حدود ظهر باران کوتاهی بارید اما زار زار
.
.
هر قلبی یه دردی داره،فقط نحوه ابراز آن متفاوت است…
برخی آن را با اشک ابراز میکنند و برخی با لبخند …
/ 0 نظر / 18 بازدید