دلی که از بی کسی غمگین است

دلی که از بی کسی غمگین است،هر کسی را می تواند
تحمل کند. هیچ ﮐس بد نیست دلی که در بی اویی مانده است،برق هر نگاهی
جانش را می خراشد
اما چه رنجی است لذت را تنها بردن و چه
زشت است زیبایی را تنها دیدن و چه
بدبختی آزار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن

در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است...

/ 0 نظر / 9 بازدید