لمس تن تو شهوت است گناه...

 

لمس تن تو شهوت است گناه...

حتی اگر خدا عقدمان را ببندد..

داغی لبت جهنم من است...

حتی اگر فرشتگان سرود نیک بختی بخوانند..‌.

هم آغوشی با تو هم خوابگی چرک آلودیست...

حتی اگر خانه خدا خوابگه همان باشد..

فرزندمان حرام نطفه ترین کودک زمین است.

حتی اگر تو مریم باشی و من روح القدس...

خاتون من حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم..

یک بوسه..

یک نگاه حتی...

حرامم باد..

اگر تو عاشق من نباشی...

/ 0 نظر / 8 بازدید