امسال نوروز

امسال نوروز با تو برایم رنگ و بوی دیگری دارد

زهرای من نوروزت پیشاپیش مبارک

هرچند که میدانم اینجا نیستی که این را بخوانی باز هم باید چشم به گوشی بدوزم که شاید تو به من تبریکی بگویی.....

دوستتتتت دارمممم عشقم

/ 0 نظر / 6 بازدید