تنها که می شوم

تنها که می شوم

تنها برای تو می نویسم

برای تو که می نویسم

می دانم که هیچگاه نوشته هایم را نمیخوانی

تنها که می شوم

تمام لحظه های بی تو بودنم جان می گیرد

تنها که می شوم

انگار هجومی از افکار پریشانم

هستی ام را به یغما می برد

تنها که میشوم

انگار چیزی از من نمی ماند

ومن چقدر کوچک شده ام از گفتن یه سلام می هراسم

/ 0 نظر / 19 بازدید