یاد کودکیامون بخیر

 یاد کودکیامون بخیر به جای دلامون سر زانوهامون زخم می شد.

  • یاد کودکیامون بخیر به هربهانه ایی اگه دلمون می شکست به هرآغوشی که می رسیدیم اشک می ریختیم.
  • ولی بزرگ که شدیم بغضهای زیادی را بی صدا دفن کردیم.
  • هروز به هر بهانه ای دلت میشکنه، ولی نمیتونی راحت خودت رو خالی کنی.

                                      ای کاش هیچ وقت بزرگ نمی شدیم

/ 0 نظر / 21 بازدید