تورفتی و دوچشمانم به در ماند

تورفتی و دوچشمانم به در ماند

سکوت سرد سایه تا سحر ماند

سکوتی تلخ و اندوهبار و سنگین

لبانم تا سحر بی همسفر ماند

زشادی های سبز با تو بودن

برایم شاخه ای بی برگ و بر ماند

تو رفتی و ندانستی که بی تو

خیالت تا ابد در قلب و سر ماند

زهرای من دوستت دارم

/ 0 نظر / 21 بازدید