سلام زندگیم

 

سلام خوبی زندگیم؟

اره راس میگیی قربونت برم .تو نمیتونی با من ازدواج کنی تو هیچ وقت مجبور نیستی گلم . ازدواج با تو جز ارزو های بزرگمه یعنی رسیدن به تو، رسیدنی که هیچ وقت از دستت ندم . رسیدنی که وقتی میام خونه تو رو کنار خودم ببینم نه کس دیگه ایی رو. رسیدنی که هرشب بهت بگم  دوست دارم بهت بگم  تمام دنیام تویی . ولی دنیای من زهرای من به حرمت همین عشقمون قسم  لحظه ایی نمیخوام تو رو به زور به دست بیارم حرام باد بر من . نفسم آزادی مختاری که واسه شریک زندگیت هرکسی رو که دلت خواست انتخاب کنی تو با هرکی که باشی با هرکی که ازدواج کنی بدون که همیشه دعای خیر یه نفر هست که بدرقه راحت باشه. بدون یه نفر هست که همیشه واست ارزوی خوشبختی کنه و اون یه نفر هیچ وقت  فراموشت نکنه . فقط یه ارزو دارم اینکه فقط یک یار برای چند ثانیه هم که شده صدای نازت رو بشنوم حتی برای گفتن یه سلام این ارزو رو از من دریغ نکن زهرا این کمترین چیزیه که یه عاشق از معشوقه خودش میخواد البته اگه بازم مایل نیستی طوری نیست نفسم تا روز قیامتم صبر میکنم . فقط یه عاشق دیوونه کسی که همه زندگیش تویی نفسش به نفس تو بند شده یه خواسته ازت داره مرسن گلم. ارزوی دیگه ای که دارم از خدا میخوام قبل از اینگه بمیرم فقط یه لحظه ببینمت فقط تو صورتت نگاه کنم. تو چشای قشنگت. بعدش با تمام وجودم بهت بگم که

فقظ تو..................................................

زهرای من 

انشالا با هرشخصی قسمتت باشه که ازدواج کنی

همیشه لبت پر از خنده باشه

همیشه باش خوشحال باشی

و اینکه تو رو دوستت داشته بشه 

هیچ وقت غم رو چشات نشینه

زنده نباشم زهرا، و حتی یه روز تو ناراحت باشی.

دوست دارم 

عاشقتم

تا ابد فراموشت نمیکنم 

اینو بهت قول میدم 

هیچ وقت عشقی که به تو دارم رو فراموش نمیکنم و از یاد نمیبرم

/ 0 نظر / 2 بازدید