زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

 

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

و دلم بس تنگ است.

آنقدر می خندم که غم از روی رود.....

زندگی باید کرد

گاه با یک گل سرخ 

گاه با یک دل تتگ 

گاه باید رویید در پس این باران

گاه باید خندید بر غمی بی پابان.

/ 0 نظر / 8 بازدید