می سپارمت به خدا

می سپارمت به خدا،خدایی که هیچ وقت نخواست تو را به من بسـپارد
.
.
می سپارمت به خدا،خدایی که هیچ وقت نخواست تو را به من بسـپارد
.
.
بگذار ابر سرنوشت هر چه می خواهد ببارد ما چترمان خداست.
.
/ 0 نظر / 19 بازدید