به عشق بودنت

به عشق بودنت عشق را دوست دارم
به عشق بودنت با تو بودن را دوست دارم
به عشق بودنت فریاد زدن را دوست دارم
میخواهم فریاد بزنم که تا دنیا دنیاست و آسمان بالای سر ماست
به عشق تو زندگی کردن را دوست دارم...

/ 0 نظر / 21 بازدید