سخت ترین کار دنیا

سخت ترین کار دنیا رو بر عهده من گذاشتی و آسان ترین کار را خودت انجام دادی تو رفتی و  من باید فراموشت کنم.

/ 7 نظر / 23 بازدید
مرادعیسوند

سلام داش مهرداد شده یبار بدون دعوت بیای یه نظر بدی[قهر][قهر]

دریا

گریه را اگر می شد کُشت می کشتم که تو آنقدر نخندی به چشمان خیس من ! و من نکوبم سرم را به دیوار سادگی مُدام که چرا عاشقت شدم ؟ چرا ؟! .......................................................[گل]

دریا

تو نیستی و پاییز از چشمهای مرد عاشقی شروع شده است که تمام درختان را گریسته است در سوگ رفتنت. برنگرد، که بر نمی گردی تو هیچوقت نمی خواهمم داشته باشمت،نترس فقط بیا در خزان خواسته هام کمی قدم بزن تا ببینمت دلم برای راه رفتنت تنگ شده است ............................................................[گل]

رها

تمام غصه ها دقیقا" از همان جایی آغاز می شوند که ترازو بر می داری می افتی به جان دوست داشتنت ! اندازه می گیری حساب و کتاب می کنی مقایسه می کنی

سارا

عالی بودددددددبازم سر بزن

رها

بعضی حرفا انقده قشنگن و به دل می شیننن ، که قابشون می کنیم می زنیم به دیوار ، تا هر موقع چشممون بهش افتاد یادمون نره چه حسی رو به ما منتقل می کنند و چه فرصت کوتاهی رو ، پیش رو داریم[پلک]