وقتی خواستم

وقتی خواستم زندگی کنم راهم را بستند. وقتی خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است. وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است. وقتی گریستم گفتند بهانه است. وقتی خندیدم گفتند دیوانه است. دنیا را نگه دارید می خواهم پیاده شوم. (دکتر علی شریعتی)

/ 0 نظر / 8 بازدید