رفتم کنار قبرستان از آدم هاش پرسیدم

رفتم کنار قبرستان از آدم هاش پرسیدم:

چه مدرکی لازم دارم تا بمیرم و بیایم؟؟؟
یکی گفت:
اگر جوانی زودآمدی
دیگری گفت:
اگر پیری دیر آمدی
گفتم عاشقم وشاید به عشقم نرسم!
گفتند" بدون مدرک خوش امدی!!!!!!

/ 0 نظر / 21 بازدید