ما در ظلمت‌ ایم

 ما در ظلمت‌ ایم


بدان خاطر که کسی به عشق ما نسوخت

ما تنهاییم

چرا که هرگز کسی ما را به جانب خود نخواند

عشق‌ های معصوم ، بی کار و بی انگیزه‌ اند

و دوست داشتن

از سفرهای دراز تهی دست باز می گردد

دیگر

امید درودی نیست

امید نوازشی نیست ...

" احمد شاملو "

/ 0 نظر / 20 بازدید