آدم های ساده را دوست دارم

اآدم های ساده را دوست دارم

همان ها که بدی هیچکس را باور ندارند 

همان ها که برای همه لبخند بر لب دارند 

همان ها که همیشه هستند ،برای همه هستند 

آدم های ساده را باید همانند یک تابلو نقاشی ساعت ها تماشا کرد 

عمرشان کوتاه است 

بس که هر کسی از راه می رسد 

یا ازشان سوء استفاده می کند 

یا بر زمینشان می زند 

آدم های ساده را دوست دارم 

بوی ناب آدم می دهند


/ 0 نظر / 7 بازدید